TERCÜMANLARIMIZI NASIL SEÇİYORUZ?

Sektördeki potansiyel çevirmenler içerisinde belirli bir konu üzerinde uzmanlaşmış; eğitim, deneyim ve becerilerini gereksinimlerimize uygun olanlarla çalışıyoruz.

Değerlendirme Süreçleri:

o Elimize ulaşan özgeçmişleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Mezun olunan okul ve bölüm, geçmiş iş ve referans deneyimleri incelenen tercümanlar gereksinimlerimizle karşılaştırılır.

o Özgeçmişleri detaylı bir şekilde incelenen tercüman adaylarımızın uzman oldukları dilin ana dili olmasına özen gösterilir ve sertifikaları varsa önceliklendirilir.

o Test tercümeleri on puanlık bir sistem kullanarak tecrübeli uzmanlar (standart olarak iki veya üç uzman) tarafından değerlendirilir ve dil stili, kaynak metne bağlılık, dilbilgisi doğruluğu ve uygun terminolojinin kullanımı bağlamında notlandırılır.

Başlangıç:

o Test metni değerlendirme sonucu “çok iyi” veya “mükemmel” olan tercümanlarla(10 üzerinden 9 ya da 10) güçlü yönleri, özel yazılımları kullanma becerileri, çalışma saatleri ve projelerde çalışmak için gerekli olan diğer faktörleri öğrenmek için görüşülür.

o Çevirmen seçim sürecini geçerse, proje yönetim sistemimizde “Yeni Çevirmen” notu ile veritabanına dahil edilir. Bu da; proje yöneticilerimizin ve editörlerin çevirmenlerin çalışmalarının kalitesine , termin süresi uyumluluğuna daha fazla dikkat edecekleri anlamına gelir.