protranslate
Header Left Img

POLISI KUALITI KAMI

 

Kami adalah rakan kongsi perniagaan anda menguruskan projek terjemahan anda. Itulah sebabnya kami ingin memastikan bahawa semua dokumen yang diterjemahkan dihantar kepada anda dengan lancar dari segi kandungan integriti, terminologi, tatabahasa dan peraturan ejaan. Untuk jaminan kualiti dokumen anda, kami mempunyai pendekatan dua langkah.


24 jam, 7 hari

(Sembang Langsung: 9:00 pagi - 2:00 pagi)

Langkah Pertama - Pembacaan Pruf:


o Dokumen yang diterjemahkan dan dibaca akhir oleh penterjemah kami dimuat naik di platform Protranslate.net.

o Penterjemah pakar kami memeriksa dengan teliti dokumen yang diterjemahkan dan memastikan bahawa terminologi yang betul digunakan.

o Kedua-dua dokumen sumber dan sasaran dibaca, dibandingkan dan diperiksa untuk integriti kandungan.

Langkah Kedua - Kawalan Kualiti:


o Setelah proses pembacaan pruf selesai, peraturan tatabahasa dan ejaan diperiksa dan diperbetulkan jika diperlukan.

o Dokumen yang diterjemahkan dihantar kepada anda selepas peringkat pembacaan pruf dan kawalan kualiti. Sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan kualiti terjemahan, anda sentiasa boleh menghubungi kami dan memohon penyemakan. Pasukan kualiti pakar kami akan mengkaji semula dokumen tersebut dan memastikan bahawa dokumen akhir disesuaikan dengan keperluan anda sebelum dokumen yang disemak dihantar.

VISA
VISA
MasterCard
MasterCard
American Express
American Express
Mada
MADA
PayPal
PayPal