DASAR PRIVASI

 1. Dasar Privasi ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Terma dan Syarat Penggunaan dan Pengguna harus bersetuju bahawa dia telah membaca dan memahami dan bersetuju untuk terikat dengan dasar privasi ini dengan menerima Terma dan Syarat Penggunaan dan /atau menggunakan/akses mana-mana kandungan/perkhidmatan Protranslate di Platform.
 2. Dasar Privasi ini mengandungi syarat penggunaan, penzahiran dan pengumpulan maklumat Pengguna.
 3. Pengguna hendaklah memberikan maklumat tertentu (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nama keluarga, e-mel). Protranslate mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi maklumat yang dirujuk; tidak menjual atau memperdagangkan maklumat yang dirujuk; hanya menggunakan dalam cara yang dinyatakan di sini. Sebaliknya, Protranslate tidak akan memberikan jaminan untuk perlindungan terhadap sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan atau pendedahan maklumat tersebut. Pengguna bertanggungjawab untuk melindungi dan menyimpan maklumat peribadi mereka secara rahsia. Protranslate tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kerugian, kos atau apa-apa kesan buruk berhubung dengan penggunaan atau penzahiran yang tidak dibenarkan.
 4. Profil pengguna, kemahiran bahasa dan/atau nama pengguna dipaparkan untuk memudahkan interaksi Pengguna dan untuk mengurus perkhidmatan Protranslate. Kecuali jemputan rakan dan pemberitahuan tertentu, alamat e-mel Pengguna tidak akan dikongsi/dipaparkan.
 5. Pengguna boleh berkomunikasi antara satu sama lain berkaitan dengan perkhidmatan terjemahan melalui bahagian komen di Platform, tanpa mendedahkan maklumat hubungan mereka (termasuk tetapi tidak terhad kepada, nombor telefon, Google Talk, MSN Messenger)
 6. Oleh kerana setiap maklumat yang didedahkan/dikongsi di Platform menjadi "maklumat awam", Pengguna harus berhati-hati dalam mengungkapkan maklumat peribadinya.
 7. Protranslate boleh mendedahkan Bahan Pelanggan kepada Penterjemah yang berpotensi, dengan satu-satunya tujuan untuk membolehkannya melihat pratonton kandungan untuk memutuskan sama ada akan terlibat dengan Pesanan Terjemahan. Dalam hal ini, Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyunting atau membuang maklumat sulit atau peribadi yang dikenal pasti dalam Bahan Pelanggan jika Pengguna tidak mahu mendedahkan maklumat tersebut.
 8. Protranslate boleh mengarkibkan dan menyimpan maklumat Pengguna, termasuk maklumat peribadi berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan di Platform. Maklumat yang disimpan tidak akan dihapuskan walaupun Pengguna menghapus akaunnya. Namun, Protranslate tidak memikul kewajipan dan jaminan untuk mengarkibkan/menyimpan maklumat yang dirujuk dan tidak menjamin bahawa maklumat yang dirujuk kemudiannya akan tersedia untuk Pengguna yang berkenaan.
 9. Maklumat Peribadi Pengguna mungkin digunakan untuk pengiklanan, pemasaran, penambahbaikan/peningkatan/pengoperasian perkhidmatan, penyelidikan, analisis statistik, pengauditan dan untuk kegiatan komunikasi lainnya.
 10. Protranslate tidak boleh berkongsi maklumat Pengguna dengan pihak ketiga kecuali kes berikut. Protranslate boleh berkongsi maklumat Pengguna
  • dengan Penterjemah kerana menyediakan perkhidmatan terjemahan,
  • menurut permintaan mahkamah dan pihak berkuasa lain yang sah,
  • untuk mematuhi undang-undang atau untuk melindungi hak/ kepentingan/harta benda/perkhidmatan/Platform.
  • jika Protranslate menugaskan atau memindahkan haknya, waran atau kewajipannya kepada mana-mana pihak ketiga,
  • yang tidak merujuk kepada Pengguna yang dapat dikenal pasti secara individu, untuk tujuan yang dinyatakan dalam Perkara 9.
 11. Setelah pemberitahuan dan persetujuan bertulis dari Pengguna, Protranslate dan/atau pihak ketiga lain yang mempunyai hubungan kontrak dengan Protranslate dapat memberitahu dan memperkenalkan perkhidmatan baru, promosi, kempen atau apa-apa perkara yang serupa untuk tujuan pengiklanan dan maklumat melalui SMS dan/atau e- mel atau alat komunikasi lain, yang berkaitan dengan Platform dan kandungan/perkhidmatannya. Sekiranya Pengguna tidak memberikan persetujuan untuk pemberitahuan yang disebutkan, Pengguna boleh memberitahu Protranslate dengan sewajarnya mengenai permintaannya untuk berhenti dari keahlian yang diberikan untuk tujuan pengiklanan dan maklumat di Platform. Sebaliknya, Protranslate berhak untuk memberitahu Pengguna sehubungan dengan pengumuman mengenai perkhidmatan, pengurusan perkhidmatan.
 12. Untuk apa jua perkara, yang tidak dinyatakan di sini, Terma dan Syarat Penggunaan akan terpakai.