ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και ο Χρήστης συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποδεχόμενος τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή/και τη χρήση/πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα/υπηρεσίες της Protranslate στην Πλατφόρμα.
 2. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιέχει όρους χρήσης, γνωστοποίησης και συλλογής πληροφοριών χρήστη.
 3. Ο Χρήστης παρέχει ορισμένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, του επωνύμου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η Protranslate λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αναφερόμενων πληροφοριών. Δεν πωλούμε ή εμπορευόμαστε τις αναφερόμενες πληροφορίες. Τις χρησιμοποιούμε μόνο με τους τρόπους που καθορίζονται στο παρόν. Από την άλλη πλευρά, η Protranslate δεν παρέχει εγγυήσεις για την προστασία από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Οι Χρήστες υποχρεούνται να προστατεύουν και να διατηρούν τα προσωπικά τους στοιχεία εμπιστευτικά. Η Protranslate δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, κόστος ή οποιαδήποτε δυσμενή έκβαση σε σχέση με την εν λόγω μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.
 4. Εμφανίζονται το προφίλ, οι γλωσσικές δεξιότητες ή/και το όνομα χρήστη του Χρήστη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των Χρηστών και η διαχείριση των υπηρεσιών Protranslate. Εκτός από την πρόσκληση φίλων και ορισμένες ειδοποιήσεις, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός Χρήστη δεν κοινοποιείται/εμφανίζεται.
 5. Οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε σχέση με υπηρεσίες μετάφρασης μέσω της ενότητας σχολίων στην Πλατφόρμα, χωρίς να αποκαλύπτουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού τηλεφώνου, του Google Talk, του MSN Messenger)
 6. Δεδομένου ότι τυχόν αποκαλυφθείσες/κοινοποιηθείσες πληροφορίες στην Πλατφόρμα καθίστανται «δημόσιες πληροφορίες», οι Χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την αποκάλυψη των προσωπικών τους πληροφοριών.
 7. Η Protranslate μπορεί να αποκαλύψει το Υλικό του Πελάτη σε πιθανούς Μεταφραστές, με μοναδικό σκοπό να τους επιτρέψει να κάνουν προεπισκόπηση του περιεχομένου προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στη Μεταφραστική Παραγγελία. Από αυτή την άποψη, οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία ή την κατάργηση οποιωνδήποτε εμπιστευτικών ή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών στο Υλικό Πελάτη, εάν οι Χρήστες δεν θέλουν να αποκαλύψουν αυτές τις πληροφορίες.
 8. Η Protranslate μπορεί να αρχειοθετεί και να αποθηκεύει πληροφορίες Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες δεν θα διαγράφονται κανονικά ακόμη και αν ένας Χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό του. Ωστόσο, η Protranslate δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και εγγύηση για την αρχειοθέτηση/αποθήκευση των αναφερόμενων πληροφοριών και δεν εγγυάται ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες θα διατεθούν αργότερα στον αντίστοιχο Χρήστη.
 9. Οι Προσωπικές Πληροφορίες των Χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση, μάρκετινγκ, βελτίωση/ενίσχυση/λειτουργία υπηρεσιών, έρευνα, στατιστική ανάλυση, έλεγχο και για οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνιακές δραστηριότητες.
 10. Η Protranslate δεν μπορεί να κοινοποιεί πληροφορίες Χρήστη σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις. Η Protranslate μπορεί να κοινοποιήσει πληροφορίες χρήστη
  • με Μεταφραστές για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών,
  • σύμφωνα με νόμιμα αιτήματα δικαστηρίων και άλλων νομικών αρχών,
  • προκειμένου να συμμορφωθεί με το νόμο ή να προστατεύσει τα δικαιώματα/συμφέροντα/περιουσία/υπηρεσίες/Πλατφόρμα της.
  • εάν η Protranslate εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα, τις εγγυήσεις ή τις υποχρεώσεις της σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,
  • η οποία δεν αναφέρεται σε Χρήστες που μπορούν να ταυτοποιηθούν ατομικά, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Άρθρο 9.
 11. Μετά την ειδοποίηση και τη γραπτή συγκατάθεση του Χρήστη, η Protranslate ή/και άλλα τρίτα μέρη που έχουν συμβατική σχέση με την Protranslate μπορούν να ενημερώνουν και να εισάγουν νέες υπηρεσίες, προσφορές, εκστρατείες ή οποιαδήποτε παρόμοια θέματα για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου εργαλείου επικοινωνίας, σε σχέση με την Πλατφόρμα και τα περιεχόμενα/υπηρεσίες της. Εάν ο Χρήστης δεν δώσει τη συγκατάθεσή του για τις αναφερόμενες ειδοποιήσεις, ο Χρήστης μπορεί να ενημερώσει την Protranslate σχετικά με το αίτημά του να παραιτηθεί από τη συνδρομή που έχει εκχωρηθεί για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς στην Πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, η Protranslate διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιεί τους Χρήστες σχετικά με ανακοινώσεις για υπηρεσίες, διαχείριση υπηρεσιών.
 12. Για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν προσδιορίζεται στο παρόν, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης.