INTEGRITETSPOLICY

 1. Denna sekretesspolicy är en integrerad del av användarvillkoren och användaren ska samtycka till att han/hon har läst och förstått och samtyckt till att vara bunden av denna sekretesspolicy genom att acceptera användarvillkoren och/eller använda/få tillgång till något av Protranslate-innehåll/tjänster på plattformen.
 2. Denna sekretesspolicy innehåller villkor för användning, utlämnande och insamling av användarinformation.
 3. Användaren ska tillhandahålla viss information (inklusive men inte begränsat till namn, efternamn, e-post). Protranslate vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda den hänvisade informationen. Sälj eller byt inte den hänvisade informationen. Används endast på det sätt som anges här. Å andra sidan ska Protranslate inte ge några garantier för skydd mot obehörig användning eller utlämnande av sådan information. Användarna är skyldiga att skydda och hålla sina personuppgifter konfidentiella. Protranslate ansvarar inte för eventuella skador, förluster, kostnader eller negativa resultat i samband med sådan obehörig användning eller avslöjande.
 4. Användarens profil, språkkunskaper och/eller användarnamn visas för att underlätta användarnas interaktion och för hantering av Protranslate-tjänster. Förutom inbjudan från vänner och vissa meddelanden delas/visas inte en användares e-postadress.
 5. Användarna kan kommunicera med varandra i samband med översättningstjänster via kommentaravsnittet på plattformen, utan att lämna ut sin kontaktinformation (inklusive men inte begränsat till, telefonnummer, Google Talk, MSN Messenger)
 6. Eftersom all offentliggjord/delad information på plattformen blir "offentlig information", måste användarna vara försiktiga med att avslöja sin personliga information.
 7. Protranslate kan avslöja kundmaterial till potentiella översättare, i det enda syftet att tillåta honom/henne att förhandsgranska innehållet för att besluta om att engagera översättningsorder. I detta avseende är Användarna ensamma ansvariga för att redigera eller ta bort konfidentiell eller personligt identifierbar information i Klientmaterial om Användarna inte vill avslöja denna information.
 8. Protranslate kan arkivera och lagra användarinformation, inklusive personlig information i samband med tjänster som tillhandahålls på plattformen. Den lagrade informationen kommer normalt inte att raderas även om en användare raderar sitt konto. Protranslate åtar sig dock ingen skyldighet eller garanti att arkivera/lagra den hänvisade informationen och garanterar inte att den hänvisade informationen senare kommer att göras tillgänglig för respektive användare.
 9. Användarnas personuppgifter kan användas för reklam, marknadsföring, förbättring/förbättring/drift av tjänster, forskning, statistisk analys, revision och för andra kommunikationsaktiviteter.
 10. Protranslate får inte dela användarinformation med tredje part utom i följande fall. Protranslate kan dela användarinformation
  • med översättare för att tillhandahålla översättningstjänster,
  • på laglig begäran av domstolar och andra rättsliga myndigheter,
  • för att följa lagen eller för att skydda sina rättigheter/intressen/egendom/tjänster/Plattform.
  • om Protranslate överlåter eller överför sina rättigheter, teckningsoptioner eller skyldigheter till någon tredje part,
  • som inte hänvisar till individuellt identifierbara användare för de ändamål som anges i artikel 9.
 11. Efter anmälan och skriftligt samtycke från användaren kan Protranslate och/eller andra tredje parter som har ett avtalsförhållande med Protranslate informera och introducera nya tjänster, kampanjer, kampanjer eller liknande för reklam- och informationsändamål via SMS och/eller e-post eller något annat kommunikationsverktyg, i förhållande till plattformen och dess innehåll/tjänster. Om Användaren inte ger sitt samtycke till de hänvisade aviseringarna, kan Användaren informera Protranslate i enlighet därmed om hans/hennes krav på att avsluta medlemskapet som tilldelats för reklam- och informationsändamål på Plattformen. Protranslate förbehåller sig å andra sidan rätten att meddela Användare i samband med meddelanden om tjänster, förvaltning av tjänster.
 12. För alla frågor, som inte anges häri, gäller Användarvillkor.