POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 1. Această Politică de Confidențialitate este o parte integrantă a Termenilor și Condițiilor de Utilizare, iar Utilizatorul este de acord că a citit și înțeles și a acceptat să respecte această Politică de Confidențialitate prin acceptarea Termenilor și a Condițiilor de Utilizare și / sau să folosească / acceseze orice conținut / servicii ale Protranslate de pe Platformă.
 2. Această Politică de confidențialitate conține condițiile de utilizare, divulgare și colectare de informații despre Utilizator.
 3. Utilizatorul furnizează anumite informații (inclusiv, dar fără a se limita la nume, prenume, adresă de e-mail). Protranslate ia măsurile necesare pentru a proteja informațiile menționate; nu vinde și nu comercializează informațiile menționate; le utilizează numai în cazurile specificate aici. Pe de altă parte, Protranslate nu oferă garanții pentru protecția împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate a acestor informații. Utilizatorii sunt obligați să protejeze și să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Protranslate nu va fi responsabilă pentru daune, pierderi, costuri sau orice rezultat negativ în legătură cu o astfel de utilizare sau dezvăluire neautorizată.
 4. Profilul utilizatorului, abilitățile lingvistice și / sau numele utilizatorului sunt afișate pentru a facilita interacțiunea Utilizatorilor și pentru a gestiona serviciile oferite de compania Protranslate. Adresa de e-mail a unui utilizator nu este partajată / afișată decât în cazul invitației adresate unor prieteni și în cazul anumitor notificări.
 5. Utilizatorii pot comunica între ei în legătură cu serviciile de traducere prin intermediul secțiunii de comentarii de pe Platformă, fără a dezvălui informațiile lor de contact (inclusiv, fără a se limita la, numărul de telefon, Google Talk, MSN Messenger)
 6. Întrucât orice informație dezvăluită / partajată pe Platformă devine „informație publică”, utilizatorii trebuie să fie atenți la dezvăluirea datelor cu caracter personal.
 7. Protranslate poate dezvălui materialele clienților către potențiali traducători, cu scopul exclusiv de a le permite acestora să previzualizeze conținutul pentru a decide dacă preiau o comandă de traducere. Din acest punct de vedere, Utilizatorii sunt singurii responsabili de modificarea sau ștergerea oricăror informații confidențiale sau de identificare personală în Materialele Clientului, dacă Utilizatorii nu doresc să dezvăluie aceste informații.
 8. Protranslate poate arhiva și stoca informațiile despre Utilizator, inclusiv datele cu caracter personal în legătură cu serviciile furnizate pe platformă. Informațiile stocate nu vor fi șterse în mod normal chiar dacă un Utilizator își șterge contul. Cu toate acestea, Protranslate nu își asumă nicio obligație și garanție pentru arhivarea / stocarea informațiilor menționate și nu garantează că informațiile menționate vor fi ulterior puse la dispoziția Utilizatorului respectiv.
 9. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi folosite pentru publicitate, marketing, îmbunătățire / dezvoltare / funcționare a serviciilor, cercetare, analiză statistică, audit și pentru orice alte activități de comunicare.
 10. Protranslate nu poate partaja informațiile care aparțin Utilizatorului cu părți terțe, cu excepția cazurilor următoare. Protranslate poate partaja informațiile care aparțin Utilizatorului
  • cu traducători pentru furnizarea de servicii de traducere,
  • conform cererilor legale ale instanțelor și ale altor autorități legale,
  • pentru a se conforma legii sau pentru a-și proteja drepturile / interesele / proprietatea / serviciile / Platforma.
  • dacă Protranslate alocă sau transferă drepturile, garanțiile sau obligațiile sale către oricare parte terță,
  • care nu face referire la Utilizatori identificabili individual, în scopurile menționate la Articolul 9.
 11. În urma notificării și a acordului scris al Utilizatorului, Protranslate și / sau alte terțe părți care au relații contractuale cu Protranslate pot informa și introduce noi servicii, promoții, campanii sau orice alte aspecte similare în scopuri publicitare și informative prin SMS și / sau e- mail sau orice alt instrument de comunicare, în legătură cu platforma și conținutul / serviciile acesteia. În cazul în care Utilizatorul nu își dă acordul pentru notificările menționate, acesta poate informa Protranslate în consecință cu privire la cererea sa de a renunța la calitatea de membru desemnat în scopuri publicitare și informative pe Platformă. Pe de altă parte, Protranslate își rezervă dreptul de a notifica Utilizatorii în legătură cu anunțurile despre servicii, gestionarea serviciilor.
 12. Pentru orice problemă care nu este specificată aici, se vor aplica Termenii și Condițiile de Utilizare.