PERSONVERNERKLÆRING

 1. Disse retningslinjene for personvern er en integrert del av vilkår og betingelser for bruk, og brukeren skal godta at han/hun har lest og forstått og godtatt å være bundet av disse retningslinjene for personvern ved å akseptere vilkår og betingelser for bruk og/eller bruke/få tilgang til noe av Protranslate innhold/tjenester på plattformen.
 2. Disse retningslinjene for personvern inneholder vilkår for bruk, utlevering og innsamling av brukerinformasjon.
 3. Brukeren skal oppgi visse opplysninger (inkludert, men ikke begrenset til, navn, etternavn, e-post). Protranslate iverksetter nødvendige tiltak for å beskytte den refererte informasjonen; ikke selg eller bytt den refererte informasjonen; brukes kun på de måtene som er spesifisert her. På den annen side skal Protranslate ikke gi noen garantier for beskyttelse mot uautorisert bruk eller avsløring av slik informasjon. Brukere er forpliktet til å beskytte og holde sine personlige opplysninger konfidensielle. Protranslate skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader, tap, kostnader eller ugunstige utfall i forhold til slik uautorisert bruk eller offentliggjøring.
 4. Brukerens profil, språkkunnskaper og/eller brukernavn vises for å lette brukerens samhandling og for å administrere Protranslate-tjenester. Bortsett fra invitasjon fra venner og visse varsler, deles/vises ikke en brukers e-postadresse.
 5. Brukere kan kommunisere med hverandre i forbindelse med oversettelsestjenester via kommentarfeltet på plattformen, uten å oppgi kontaktinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til, telefonnummer, Google Talk, MSN Messenger)
 6. Siden all avslørt/delt informasjon på plattformen blir "offentlig informasjon", må brukerne være forsiktige med å avsløre sin personlige informasjon.
 7. Protranslate kan avsløre kundemateriell til potensielle oversettere, med det ene formål å la ham/henne forhåndsvise innholdet for å avgjøre om han/hun skal engasjere oversettelsesordre. I denne forbindelse er brukerne eneansvarlige for å redigere eller fjerne konfidensiell eller personlig identifiserbar informasjon i kundemateriell hvis brukerne ikke ønsker å avsløre denne informasjonen.
 8. Protranslate kan arkivere og lagre brukerinformasjon, inkludert personlig informasjon i forhold til tjenester som tilbys på plattformen. Den lagrede informasjonen slettes vanligvis ikke selv om en bruker sletter kontoen sin. Protranslate påtar seg imidlertid ingen forpliktelse og garanti for å arkivere/lagre den refererte informasjonen og garanterer ikke at den refererte informasjonen senere vil bli gjort tilgjengelig for den respektive brukeren.
 9. Personlig informasjon fra brukere kan brukes til annonsering, markedsføring, forbedring/forbedring/drift av tjenester, forskning, statistisk analyse, revisjon og for andre kommunikasjonsaktiviteter.
 10. Protranslate kan ikke dele brukerinformasjon med tredjeparter unntatt i følgende tilfeller. Protranslate kan dele brukerinformasjon
  • med oversettere for å tilby oversettelsestjenester,
  • i henhold til lovlige forespørsler fra domstoler og andre juridiske myndigheter,
  • for å overholde loven eller for å beskytte sine rettigheter/interesser/eiendom/tjenester/plattform.
  • hvis Protranslate tildeler eller overfører sine rettigheter, garantier eller forpliktelser til en tredjepart,
  • som ikke refererer til individuelt identifiserbare brukere, for de formål som er angitt i artikkel 9.
 11. Etter varsel og skriftlig samtykke fra brukeren, kan Protranslate og/eller andre tredjeparter som har kontraktsforhold med Protranslate informere og introdusere nye tjenester, kampanjer, kampanjer eller lignende forhold for reklame og informative formål via SMS og/eller e-post eller andre kommunikasjonsverktøy, i forhold til plattformen og dens innhold/tjenester. Hvis brukeren ikke skal gi samtykke til de henviste varslene, kan brukeren informere Protranslate om hans/hennes krav om å avslutte medlemskapet som er tildelt for reklame og informative formål på plattformen. På den annen side forbeholder Protranslate seg retten til å varsle brukere i forbindelse med kunngjøringer om tjenester, administrasjon av tjenester.
 12. For enhver sak, som ikke er spesifisert her, skal vilkår og betingelser for bruk gjelde.