protranslate
Header Left Img

Eén Platform Voor al uw Vertaalbehoeften

 

Kies de juiste vertaaldienst die past bij uw behoeften en ontvang direct uw aanbod.


24 uur, 7 dagen

(Live Chat: van 09:00 uur - tot 02:00 uur)

Professionele Vertaling


 

Professionele vertaling vereist expertise en specialisatie op moeilijke gebieden zoals juridisch, academisch, technisch, engineering en medisch, waarbij de nauwkeurigheid van de geleverde prestaties van essentieel belang is. Deze projecten worden uitgevoerd door onze deskundige vertalers die gespecialiseerd zijn in deze vakgebieden. Onze projectmanagers controleren en analyseren het bronbestand zorgvuldig zodat het met een vertaler goed wordt afgestemd. Het belangrijkste onderscheid tussen dit soort projecten en een algemene vertaling is dat het een perfecte beheersing van de vakterminologie en het bijbehorende researchwerk vereist. Onze correctoren en editoren controleren de vertalingen zorgvuldig om de kwaliteitsnormen te kunnen waarborgen.

Beëdigde / Notariële Vertaling


Het Protranslate team begeleidt u bij uw beëdigde of notariële vertaalopdrachten. Uw juridische documenten, contracten, academische-, technische-, ingenieurs- of medische documenten worden door een gespecialiseerde beëdigde vertaler vertaald en vervolgens na de kwaliteitscontrole via ons platform aan u geleverd. Op verzoek kunnen wij u een kopie van uw opdracht, die nat ondertekend is, ter beschikking stellen.

Parafraseren en Editen


Parafraseren is het simpelweg herschrijven van de tekst met andere zinnen en woorden zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud en de betekenis. Het proces van het herschrijven van de tekst en de afzonderlijke zinnen met behoud van de betekenis ervan vereist zowel een perfecte beheersing van de bron- en doeltaal als technische expertise in het vakgebied. De vertalers die het parafraseringsproces voeren zijn ingedeeld in het eigen expertisegebied en voeren binnen het eigen expertisegebied de parafrasering uit.

Editing service is het proces van het aanbrengen van correcties zoals grammatica, schrijfregels en opmaak waarbij de context en betekenis van het bronbestand behouden blijft. Dit proces vereist uitgebreide kennis van de grammatica en schrijfregels.

Kwaliteitscontrole / Proofreading


In tegenstelling tot de parafraserings- en editingservices, worden er tijdens de kwaliteitscontrole en de proofreading controles en correcties op de bron- en doeltekst uitgevoerd. Het doelbestand wordt vóór de levering gecontroleerd op eventuele fouten of onvertaalde gedeelten. In dit proces wordt het doelbestand gescreend op fouten en op de geschiktheid ervan in termen van stijl en vloeiendheid van de doeltaal.

VISA
VISA
MasterCard
MasterCard
American Express
American Express
Mada
MADA
PayPal
PayPal