PRIVACYBELEID

 1. Dit Privacybeleid is een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiker verklaart dat hij/zij dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen en dat hij/zij ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan dit Privacybeleid door de Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van/toegang tot de inhoud van Protranslate / diensten op het Platform te accepteren.
 2. Dit Privacybeleid bevat voorwaarden voor het gebruik, de openbaarmaking en de verzameling van gebruikersgegevens.
 3. De gebruiker dient bepaalde informatie te verstrekken (inclusief maar niet beperkt tot naam, achternaam, e-mail). Protranslate neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie niet wordt verkocht of verhandeld op de wijze die in dit document wordt aangegeven. Echter, Protranslate kan niet garanderen dat informatie door onbevoegden gebruikt of vrijgegeven wordt. De Gebruikers zijn verplicht om hun persoonlijke gegevens te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. Protranslate is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, kosten of enig ander nadelig gevolg in verband met dergelijk ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.
 4. Het profiel, de taalvaardigheid en/of de gebruikersnaam van de gebruiker worden vermeld om de interactie met de gebruiker te vergemakkelijken en om de diensten van Protranslate te beheren. Behoudens uitzonderingen op eigen initiatief en bepaalde kennisgevingen, wordt het e-mailadres van een gebruiker niet gedeeld of getoond.
 5. Gebruikers kunnen met elkaar communiceren met betrekking tot vertaaldiensten via de rubriek Reacties op het Platform, zonder hun contactgegevens bekend te maken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonnummer, Google Talk, MSN Messenger)
 6. Since any disclosed/shared information on the Platform becomes public information, the Users have to be careful about disclosing their personal information.
 7. Protranslate kan het materiaal van de opdrachtgever bekendmaken aan potentiële vertalers, met als enig doel hem/haar in staat te stellen de inhoud te bekijken om te beslissen of hij/zij de vertaalopdracht wenst uit te voeren. In dit verband zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor het bewerken of verwijderen van vertrouwelijke of persoonlijk identificeerbare informatie in het Materiaal van de Klant, indien Gebruikers deze informatie vertrouwelijk wensen te houden.
 8. Protranslate kan gebruikersinformatie archiveren en opslaan, met inbegrip van persoonlijke informatie met betrekking tot diensten die op het Platform worden geleverd. De opgeslagen informatie wordt normaal gesproken niet verwijderd, zelfs niet als een gebruiker zijn of haar account verwijdert. Protranslate neemt echter geen verplichting en garantie op zich om de genoemde informatie te archiveren/bewaren en garandeert niet dat de genoemde informatie later aan de betreffende gebruiker ter beschikking zal worden gesteld.
 9. Persoonlijke informatie van gebruikers kan worden gebruikt voor reclame, marketing, verbetering/verbetering van diensten, onderzoek, statistische analyse, audits en voor andere communicatieactiviteiten.
 10. Protranslate mag geen gebruikersinformatie delen met derden, behoudens onderstaande gevallen. Protranslate kan gebruikersinformatie delen
  • met vertalers voor het leveren van vertaaldiensten,
  • op grond van een rechtmatig verzoek van rechtbanken en andere gerechtelijke instanties,
  • om aan de wettelijke voorschriften te voldoen of om haar rechten/belangen/eigendom/diensten/platform te beschermen.
  • als Protranslate haar rechten, waarborgen of verplichtingen overdraagt aan een derde partij,
  • zolang er niet wordt verwezen naar individueel identificeerbare Gebruikers, voor de doeleinden vermeld in artikel 9.
 11. Na de kennisgeving en de schriftelijke toestemming van de Gebruiker kan Protranslate en/of andere derden die een contractuele relatie met Protranslate hebben, nieuwe diensten, promoties, campagnes of soortgelijke zaken voor reclame- en informatiedoeleinden informeren en introduceren via sms en/of e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot het Platform en zijn inhoud / diensten. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de bovengenoemde kennisgevingen, kan de Gebruiker Protranslate dienovereenkomstig op de hoogte stellen dat hij/zij niet wil dat het lidmaatschap wordt gebruikt voor reclame- en informatiedoeleinden op het Platform. Anderzijds behoudt Protranslate zich het recht voor om Gebruikers te informeren met betrekking tot aankondigingen over diensten en het beheer van diensten.
 12. Op alle zaken die hierin niet worden gespecificeerd, zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.