นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และผู้ใช้จะต้องยอมรับว่าเขา/เธอได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือการใช้/การเข้าถึงใดๆของเนื้อหา/บริการ Protranslate บนแพลตฟอร์ม
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีข้อกำหนดการใช้งานการเปิดเผยและการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้
 3. ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ นามสกุล อีเมล) โดย Protranslate ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่อ้างถึง เราจะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Protranslate จะไม่รับประกันในการป้องกันการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้เป็นความลับ Protranslate จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียค่าใช้จ่ายหรือผลที่ไม่พึงประสงค์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
 4. โปรไฟล์ทักษะภาษาและ/หรือชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้จะปรากฏขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบของผู้ใช้และเพื่อจัดการบริการ Protranslate ยกเว้นการเชิญเพื่อนและการแจ้งเตือนบางอย่าง ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะไม่ถูกแบ่งปัน/แสดงในระบบ
 5. ผู้ใช้อาจสื่อสารกันเกี่ยวกับบริการแปลภาษาผ่านส่วนความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ติดต่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขโทรศัพท์ Google Talk, MSN Messenger)
 6. เนื่องจากข้อมูลใดๆที่เปิดเผย/แบ่งปันบนแพลตฟอร์มกลายเป็น "ข้อมูลสาธารณะ" ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 7. Protranslate อาจเปิดเผยเนื้อหาของลูกค้าให้กับนักแปลที่มีศักยภาพเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้เขา/เธอดูตัวอย่างเนื้อหาเพื่อตัดสินใจว่าจะทำงานแปลหรือไม่ ในเรื่องนี้ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในเนื้อหาของลูกค้าหากผู้ใช้ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลนั้น
 8. Protranslate อาจจัดเก็บและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม โดยปกติข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะไม่ถูกลบแม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของเขา/เธอก็ตาม อย่างไรก็ตาม Protranslate ไม่มีข้อผูกมัดและไม่รับประกันว่าจะรักษา/จัดเก็บข้อมูลที่อ้างถึงเป็นการถาวรและไม่รับประกันว่าข้อมูลที่อ้างถึงจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในภายหลัง
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจใช้สำหรับการโฆษณาการตลาด การปรับปรุง/การพัฒนา/การให้บริการ การวิจัยการวิเคราะห์ทางสถิติ การตรวจสอบและกิจกรรมการสื่อสารอื่นๆ
 10. Protranslate ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ Protranslate อาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้
  • กับนักแปลให้บริการแปลภาษา
  • ตามคำขอที่ชอบตามกฎหมายของศาลและหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิ/ผลประโยชน์/ทรัพย์สิน/บริการ/แพลตฟอร์ม
  • หาก Protranslate มอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันให้กับบุคคลที่สาม
  • เป็นข้อมูลที่ไม่ได้อ้างอิงถึงหรือระบุตัวตนผู้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 9
 11. หลังจากการแจ้งเตือนและความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ใช้ Protranslate และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Protranslate อาจแจ้งและแนะนำบริการโปรโมชั่น แคมเปญ หรือเรื่องอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและให้ข้อมูลผ่านทาง SMS และ/หรืออีเมลหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและเนื้อหา/บริการของแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้จะไม่ให้ความยินยอมสำหรับการแจ้งเตือนที่อ้างถึง ผู้ใช้อาจแจ้งให้ Protranslate ทราบเกี่ยวกับความต้องการของเขา/เธอที่ต้องการออกจากการเป็นสมาชิกที่ได้รับมอบหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและให้ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม Protranslate ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับบริการการจัดการบริการ
 12. สำหรับเรื่องใดๆซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน