ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Mehmet Akif Caddesi No. 14 Köşklüçiftlik, Lefkoşa, Kıbrıs adresinde mükim Net Impression Digital LTD'ye (aşağıda kısaca "Net İmpression" olarak anılacaktır) ait https://www.protranslate.net adresinde bulunan (aşağıda kısaca "Protranslate" olarak anılacaktır)  web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

  1. MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üye hesabı onay emailinin kendisine ulaşmasından itibaren Net Impression tarafından sunulan Protranslate platformundaki tercüme hizmeti veren firmaların üyelere sağladığı tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
  2. Net Impression, MÜŞTERİ’nin Protranslate platformuna yüklediği tüm dokümanları ve tamamlanmış çevirilerini güvenli bir şekilde saklayacaktır. Protranslate platformundan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, Net Impression’ı sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  3. MÜŞTERİ'nin Protranslate platformunda belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve Protranslate platformuna yüklediği dokümanın çevirisine ilişkin ücreti Net İmpression’a ödemesi gerekmektedir. Net Impression’ın sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Net Impression’a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ Protranslate platformu üzerinden sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.
  4. Net Impression, MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, MÜŞTERİ'nin Protranslate platformuna yüklediği dokümanların işbu sözleşme ve sitede yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, MÜŞTERİ'ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili hizmetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’ye, hizmet karşılığı ödediği bedel Net Impression tarafından ödemenin yapıldığı şekilde iade edilir.
  5. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, Net Impression tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği Protranslate platform üzerinde kullanacağı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına kısmen veya tamamen devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, Net Impression bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adlı/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.