ضوابط  و شرایط استفاده  

ضوابط و شرایط استفاده

.1دامنه و اعضا

  1. بستر های نرم افزاری پلت فرم  Protranslateبه منظور میانجیگری بین مشتریان Protranslate و ترجمه برای ارائه خدمات ترجمه ایجاد شده است. این شرایط و ضوابط شرایط و ضوابط استفاده / دسترسی / استفاده از مطالب / خدمات ارائه شده از طریق Protranslate بستر های نرم افزاری (به خصوص، خدمات ترجمه ارائه شده توسط مترجم به Protranslate مشتریان از طریق بستر های نرم افزاری) استفاده از ("قرارداد") فراهم می کند.
  2. اعضای این توافقنامه Net Impression Digital Services LTD, whose registered office is situated at 14 Mehmet Akif Caddesi Köşklü Çiftlik  LEFKOŞA / K.K.T.C  تحت عنوان شرکت Protranslate و کاربران می باشند.
  3. Protranslate و کاربر باید به عنوان "احزاب" در مجموع و به عنوان "حزب" به صورت جداگانه اشاره شده است.

2. تعاریف

در این موافقتنامه،

"کاربر" به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به پلاتفرم protranslate دسترسی یابد،خواه ثبت نام کرده یا نکرده باشد.در صورت ثبت نام کاربر به عنوان مشتری پروترانزلیت یا مترجم میتواند از خدمات و سرویس های سایت استفاده کند و استفاده از مطالب و خدمات در بستر های نرم افزاری Protranslate در راه است که جزئی / کامل و موقت / دائم در / از طرف خود و در / هزینه خود او یا از طرف اشخاص ثالث و در هزینه های خود بدست می آورد و یا سبب می شود.

مترجم به شخص سومی اطلاق میشود که با شرکت پروترانزلیت در جهت ارئه خدمات ترجمه طرف قرارداد است.

مشتری Protranslate " به معنی هر شخص ثالث کاربر اطلاق می شود ، که تمایل به استفاده از  خدمات ترجمه از طریق بستر های نرم افزاری Protranslate  می باشد.

"مواد مشتری" چیست محتویات منبع، دستورالعمل ها، واژه نامه و هر گونه مواد دیگر که  توسط مشتریان برای ترجمه به Protranslate ارائه شده  است.

"مطالب ترجمه" به معنی مطالبیست که ترجمه آن توسط مترجم از زبان مبدا به زبان هدف صورت گرفته است با استفاده از قواعد دستور زبان که معمولا شناخته شده و به رسمیت شناخته و همچنین تجربه خود مترجم ، حرفه ای و درست - دانش خاص یا دانش واژگان ضروری از طریق ویا  بر اساس فرهنگ و تزاروس های مختلف دست آمده است.

" بستر های نرم افزاری / نرم افزاری Protranslate  " به معنی آنلاین پورتال و پلت فرم حاوی مطالب / خدمات Protranslate  در www.protranslate.net.

"ترجمه سفارش" هر سفارش برای خدمات ترجمه از طریق بستر های نرم افزاری Protranslate، توسط مشتری ارائه میشود.

"گزینه های سطح کیفیت" به معنی  گزینه های ترجمه که  ​​برای ترجمه، به عنوان "استاندارد، حرفه ای، گواهی" در استانداردهای کیفیت Protranslate اعلام شده است.

3. اصلاحات / به روز رسانی در توافقنامه

Protranslate باید حق و مجوز برای تغییر و یا شرایط به روز رسانی و شرایط موجود در اینجا و در سیاست حفظ حریم خصوصی است که بخشی جدایی ناپذیر از این قرارداد، در هر زمان، آن است که آیا تا حدی یا کاملا دارند. کاربر باید ادعا تقاضا و یا دولت است که او / او در مورد تغییرات اشاره و به روز رسانی های Protranslate یا تغییرات اشاره کرده و به روز رسانی نمی تواند برای کاربر قابل اجرا باشد، در صورتی که کاربر به طور مستقیم توسط Protranslate اطلاع و یا دیده به بستر های نرم افزاری و در هر صورت یا استفاده از / استفاده از محتویات / خدمات در Protranslate بستر های نرم افزاری به طور مستقیم / غیر مستقیم پس از تغییرات و به روز رسانی شده است. این وظیفه کاربر است که به بررسی این موافقتنامه و سیاست حفظ حریم خصوصی دوره ای برای تغییر / به روز رسانی. بپردازد.

4. ایجاد توافقنامه و اجرای آن

4.1. در دسترسی به پلت فرم، کاربر از بالا و به طور مستقل از مدت زمان فعالیت ها، بازدیدکننده داشته است، عضویت و بیشتر از همان، این موافقتنامه تشکیل خواهد شد و وارد شده به زور و هر دو عضو به تلقی می شود توافق کردند که به صورت قانونی مقید و از این پس کاربر باید به عنوان خوانده شده تلقی می شود، درک و این قرارداد را تایید نماید.

4.2. پس از استقرار این توافقنامه به عنوان در 4.1 اعلام کرد.، این توافقنامه باید در نیروی مستقل از مدت زمان دسترسی کاربر باقی می ماند و از نظر قانونی اتصال احزاب در طول زمان که کاربر دسترسی به / با استفاده از بستر های نرم افزاری، مطالب / خدمات خود، به یاد می شود.

4.3. کاربر ممکن است این توافقنامه با بستن حساب خود و آگاه ساختن Protranslate در نوشتن مشخص کردن تاریخ به شرطی که حداقل تضمین های کاربر برای دسترسی به نه بستر های نرم افزاری از تاریخ چنین اطلاع رسانی خاتمه دهد. اگر مشخص شود که کاربر هر یک از مفاد این توافق و / یا سیاست حفظ حریم خصوصی بخشی از  آن یا به طور کامل، نقض شود Protranslate باید حساب کاربری  را به طور دائم /یا بطور موقت تعلیق و / یا این موافقتنامه بلافاصله و بدون هیچ اطلاع قبلی و بدون تحمیل هر گونه مسئولیت پرداخت فسخ میشود.

5. استفاده از فهرست و  خدمات Protranslate  و تعهدات مربوط به حساب کاربری

5.1. محدودیت سنی

به منظور استفاده از مطالب / خدمات  Protranslate و بستر های نرم افزاری آن، کاربران نباید زیر سن 18 و یا در زیر سن قانونی در / کشور خود باشد. افراد زیر سن قانونی به شدت ممنوع به استفاده از بستر های نرم افزاری و مطالب / خدمات آن است. اگر کاربر به عمد وانمود به سن دروغ در طول ثبت نام نماید ، Protranslate باید  حق لغو حساب کاربر مراجعه کننده را داشته باشد. با دسترسی به / با استفاده از این شرایط  و محدودیت سنی  بستر های نرم افزاری و مطالب / خدمات خود را، کاربر باید به توافق برسند و تضمین می کنند .

5.2. استفاده از حساب های کاربری

5.2.1. کاربر باید اطلاعات کامل و دقیق و به روز رسانی اطلاعات مورد اشاره و تضمین به بر این اساس زمانی که نشانه کاربر در بستر های نرم افزاری و / یا با استفاده از Protranslate مطالب / خدمات در هر صورت به توافق برسند.

5.2.2. در هیچ شرایطی کاربر حق اجازه اشخاص به طور دائم یا موقت،از  اطلاعات حساب خود را و یا هر مجوز دیگر در بستر های نرم افزاری Protranslate ندارد. در غیر این صورت، ممکن است Protranslate حساب کاربری مربوطه  را دائم یا موقت به حالت تعلیق درآورد.

5.2.3. کاربر باید تنها مسئول عواقب ناشی از اجازه دادن به اشخاص ثالث در استفاده از حساب خود میباشد. در هیچ واقعه باید اشخاص ثالث، که حساب کاربر استفاده میکند و به طور دائم / موقت و بخشی از / به طور کامل، هر گونه حق یا ادعا علیه Protranslate را ندارند.

5.2.4. کاربر برای  تضمین برای ایجاد حساب های کاربری چندگانه به هر دلیلی باید به توافق برسند. در غیر این صورت، کاربر باید مسئول هر گونه نتیجه سوء در مورد چنین نقضی شود.

5.2.5. کاربر باید به توافق برسند و تضمین برای به اشتراک گذاشتن نیست / اطلاعات حساب خود را با هر شخص ثالث دیگر، برای محافظت و محرمانه نگه داشتن اطلاعات مراجعه کرده و به اطلاع Protranslate بلافاصله در مورد گونه نقض ایمنی. Protranslate است مسئول هر گونه خسارت، از دست دادن، هزینه و هر نتیجه نامطلوب دیگر ناشی از چنین استفاده غیر مجاز است.

5.2.6. علاوه بر این، کاربر باید به توافق برسند به اعلام سیاست حفظ حریم خصوصی، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این توافقنامه است. در نتیجه، کاربر باید تضمین تطابق با این، حریم خصوصی، هیچ دستور دیگری Protranslate و مقررات، قوانین و مقررات مربوط حالی که با استفاده Protranslate مطالب / خدمات. در این راستا، کاربر باید دیدن همه موارد به تنهایی مسئول برای / اقدامات خود او، به هیچ وجه حق از مراجعه به دادگاه Protranslate و اقدامات اشاره هیچ مسئولیتی در قبال در Protranslate مشورت نیست. علاوه بر این، در چنین صورتی، کاربر باید به توافق برسند و تضمین به طور انحصاری جبران هر گونه خسارت، از دست دادن، هزینه، و یا هزینه ها  و هر شخص ثالث دیگری در برابر Protranslate میباشد.

 

5.2.7. کاربر باید به توافق برسند به نقض نمی کند، مهندسی معکوس، تبدیل، معکوس، پیاده کردن و یا به روش های دیگر بهره برداری از بستر های نرم افزاری و مطالب / خدمات آن است. علاوه، کاربر باید دیدن همه موارد به ارائه کمک و یاری دیگران در رابطه با اقدامات اشاره شده است.

5.2.8. با استفاده از خدمات Protranslate / کاربر باید قبول می نماید انتشار،، ارتباط، انتشار، صفحه نمایش، ذخیره، ارسال، ، انتقال، فروش، فراهم کردن دسترسی به  هر یک از مطالب تحت  عنوان غیر قانونی، اذیت و آزار، تهدید، ضرر، شبه جرم، توهین آمیز ، سوء استفاده، بی ادبی، حاوی خشونت، زبان عامیانه، پورنوگرافی، جنسی توهین آمیز، دخالت به زندگی خصوصی افراد دیگر، نژادپرستانه و یا تحقیر آمیز، هویت های قومی و یا به طور مشابه یا ، وابسته به آن، نسبت به مدیران، کارکنان، کاربران دیگر و هر شخص ثالث دیگری از Protranslate  و همچنین کاربرد ناخوشایند از محتویات Protranslate را ندارد. در غیر این صورت، کاربر باید منحصرا مسئول اقدامات مرتبط خود باشد. Protranslate حق حذف هر گونه مواد مانند از بستر های نرم افزاری بدون اخطار قبلی  دارد.

5.2.9. در مواردی که کاربرموارد ذکر شده در بند بالا را نقض کند، حساب کاربر به طور دائم / موقت به حالت تعلیق در می آید و کاربر ممکن است از دسترسی به خدمات  و مطالب توسط Protranslate محروم و در صورتی که توسط مقامات رسمی درخواست شود  Protranslate  محتویات تولید شده توسط کاربر را مرتبط با نقص بند بالا فاش نماید.

5.2.10 Protranslate تنها مسئول حذف مطالب غیر قانونی ارجاع شده از حساب کاربری مرتبط و بستر های نرم افزاری در زمانی که حذف از لحاظ فنی امکان پذیر است و Protranslate  مسئولیتی در قبال حذف ارجاع در برابر کاربر مربوطه ندارد.

5.2.11. بدون مجوز کتبی صریح Protranslate  است، کاربر باید ترجمه به ارائه خدمات ترجمه در خارج از بستر های نرم افزاری و یا مشتریان Protranslate به ارسال مواد و ضوابط خود را در خارج از بستر های نرم افزاری و یا مذاکره هزینه ترجمه برای ترجمه سفارش با دیگر کاربران به طور مستقیم و نه تلاش برای انجام ارجاع را اعمال نماید. علاوه بر این، کاربر باید تضمین برای برقراری ارتباط و یا تلاش  برای برقراری ارتباط با ترجمه به جز مناطق فراهم شده روی پلتفرم نیست.

5.2.12. Protranslate در قبال هر نوع مشکل و در نتیجه ناشی از یا مربوط به از دست دادن و یا در دسترس نبودن از حساب کاربر و / یا هر یک از اجزای / مطالب بر روی حساب های کاربری به عنوان یک نتیجه از دلایل فنی در حالی که ارائه مطالب / خدمات نمی باشد.

5.2.13. به منظور محافظت از کاربران از تبلیغات نادرست و یا درخواست و برای حفظ تمامیت استفاده در بستر های نرم افزاری، Protranslate  حق محدود کردن دسترسی خدمات / مطالب برای کاربران در بستر های نرم افزاری تا حدی یا کاملا را دارد.

5.2.14. ممکن است لینک های شخص ثالث، مطالب، از جمله تبلیغات، در بستر های نرم افزاری  Protranslate وجود داشته باشد. کاربر باید تصمیم بگیرد که آیا صرفا در دسترسی یا استفاده و یا استفاده از محتویات اشخاص ثالث از طریق بستر های نرم افزاری است. قوانین و مقررات و شرایط استفاده از مطالب اشاره باید توسط صاحبان آنها تعیین می شود. در این راستا، Protranslate هیچ قدرت برای تعیین این شرایط و ضوابط استفاده و هر اختلاف و یا در رابطه با شرایط ارجاع و شرایط استفاده باید در برابر Protranslate ادعا نمی شود  را ،ندارد.

6. خدمات ترجمه

6.1. از آنجا که Protranslate باید واسطه بین مشتریان Protranslate و مترجم برای خدمات ترجمه از طریق بستر های نرم افزاری ارائه باشد، مترجم باید توسط Protranslate، ، به منظور تعیین مهارت های حرفه ای یک یا بیش از یک بار تست شده و برای خدمات ترجمه ارزیابی این آزمایش و انتساب مبدل برای سفارشات ترجمه منحصرا توسط Protranslate و تصمیمات آن تعیین / تصمیم نهایی است.

6.2. به منظور دریافت خدمات ترجمه از طریق بستر های نرم افزاری، مشتریان Protranslate باید به سفارشات ترجمه. در ترجمه سفارش، مشتریان Protranslate باید تعیین و ارائه اطلاعات، از جمله گزینه های سطح کیفیت، همانطور که در استانداردهای کیفیت Protranslate اعلام کرد. مشتریان Protranslate ممکن است ترجمه از مواد خود را به یک یا بیش از یک  زبان تقاضا کنند،لذا مشتریان Protranslate باید اقدام به ارائه تمام اطلاعات لازم / اسناد برای ترجمه نمایند.. از آنجا که کیفیت ترجمه بستگی به مواد و ضوابط ارائه شده، مشتریان Protranslate باید به توافق برسند و تضمین کند که اطلاعات / اسناد ارائه شده توسط آنها صریح و روشن، دقیق و کامل می باشد.

6.3. سفارشات ترجمه شده توسط مشتریان Protranslate به سیستم Protranslate ثبت و Protranslate یک مترجم با توجه به مهارت های خود ، حرفه و در دسترس بودن اختصاص می دهد.. مشتریان Protranslate حق اابطال هر یک از سفارشات ترجمه خود را از طریق پست الکترونیکی و یا از طریق حساب خود را در بستر های نرم افزاری، بدون هر گونه مسئولیت پرداخت، تا زمانیکه  سفارش مربوطه هنوز توسط مترجم درگیر نیست داراست.در غیر این صورت، سفارشات ترجمه نمی تواند لغو شود و امکان بازپرداخت هزینه پرداختی وجود نخواهد داشت.

6.4. Protranslate باید تضمین نمی کند که یک مترجم خاص بلکه  هر مترجم یک ترجمه سفارش را  قبول می کنند. برای هر ترجمه سفارش، Protranslate باید مدت تخمینی برای تکمیل ترجمه راارائه دهد ولی  زمان تحویل دقیق نیست. Protranslate  تضمین نمی کند که خدمات ترجمه در زمان تخمین زده شده که به پایان خواهد رسید. هنگامی که خدمات ترجمه به اتمام است، Protranslate اطلاع مربوطه را به اطلاع مشتریان میرساند..

6.5. به محض اطلاع در موارد بند بالا ، Protranslate  طبق ضوابط  مشتریان باید .... ساعت به بررسی مطالب ترجمه شده بپردازد. اگر مشتریان آن را تصویب و یا به هر شیوه ای در آن دوره زمانی پاسخ ندهند مطالب ترجمه شده مورد تایید، تلقی خواهد شد . بر طبق  ضوابط اگر مشتری معتقد است که مطالب ترجمه شده با استانداردهای کیفیت Protranslate منطبق نیست پس از آن مشتری  میتواند به رد و اعتراض در آن دوره زمانی اقدام نماید. Protranslate باید رد خود را در مدت زمان معقول پاسخ دهد.

6.6. کاربر باید به توافق برسند و بپذیرند که Protranslate تنها واسطه بین مترجم  و مشتریان است. مشتریان Protranslate و ترجمه باید خدمات ترجمه را بررسی کنند  و مسئول اعمال  و معاملات یکدیگر ، از جمله مطالب ترجمه شده میباشند. Protranslate هیچ تضمینی در رابطه با اقدامات / معاملات خود ندارد.

6.7. به این دلیل اعلام شده در بالا، Protranslate از طریق بستر های نرم افزاری (موظف به کنترل و نظارت در مورد مطالب ترجمه شده بوده  و هیچ تضمینی در مورد در مورد خدمات ترجمه از جمله دقت، کیفیت، قابلیت اطمینان، کامل، قانونی بودن ترجمه، زبان ترجمه: مهارت / حرفه برای ترجمه و / یا اطلاعات کامل دقیق، صریح، برای خدمات ترجمه و / یا اینکه آیا یک ترجمه سفارش در زمان تخمین زده تکمیل میشود)ندارد.

7. پرداخت

7.1. برخی از مطالب / خدمات ارائه شده بر روی پلت فرم ممکن است نیاز به پرداخت داشته و بقیه ا آنها ممکن است به صورت رایگان باشد. تعیین محتویات / خدمات نیاز به پرداخت برای چه مدت و از چه طریقی حق انحصاری  Protranslate  است و  این تصمیم ادامه خواهد داشت.

7.2. در رابطه با خدمات ترجمه در بستر های نرم افزاری Protranslate ، پرداخت توسط مشتریان در تاریخی که سفارش ترجمه  داده شده است انجام میشود. پرداخت از طریق پی پال یا کارت اعتباری انجام می شود. اگر یک مشتری عضویت به عنوان "تایید عضویت شرکت" تعریف شده  باشد، آن دسته از مشتریان مربوطه حق پرداخت های خود را به صورت ماهیانه در ازای فاکتور دارند. پرداخت ها، خواهد شد که به ترجمه داده می شود، از سوی دیگر، درآمد انباشته مترجم در یک ماه در ازای / خدمات ترجمه ماهانه خود را از طریق بستر های نرم افزاری تحت 50 TL، سپس برای آن ماه Protranslate انجام هر گونه پرداخت برای مترجم را ندارد و منتظر است که درآمد انباشته بیش از حد مشروحه در اینجا انجام میشود.

7.3. Protranslate حق به حالت تعلیق درآوردن پرداخت ها را اگر منبع از پرداخت مشکوک به تقلب باشد. در این صورت، اگر پرداخت به مترجم انجام می شود، مترجم موظف به بازگشت پرداخت به طور کامل به Protranslate است . در غیر این صورت، باید به عنوان نقض این قرارداد  Protranslate در نظر گرفته شده و حق فسخ این موافقتنامه و / یا تعلیق حساب کاربری مربوطه به طور دائم / به طور کامل محفوظ است.

7.4. هر کاربر، که توسط  Protranslate عضویتش به دلیل نقض این توافقنامه، لغو شود،هیچ اعتباری / پرداخت و یا هر نوع منافع مالی دریافت نخواهد کرد.

8. حریم خصوصی

8.1. با پذیرش این قرارداد، سیاست حفظ حریم خصوصی که بخشی جدایی ناپذیر از این موافقتنامه محدود است توسط  کاربرپذیرفته  تلقی میشود.

8.2. ممکن است ارائه برخی از اطلاعات کاربر  (از جمله نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، اطلاعات در مورد مهارت های زبانی ) در هنگام ثبت نام لازم باشد . واژه ضروری برای حفاظت از اطلاعات اشاره شده است.

8.3. شرایط استفاده، انتشار و جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران توسط Protranslate در سیاست حفظ حریم خصوصی است.

8.4. Protranslate ممکن است مواد مشتری به ترجمه بالقوه را افشا کند، تنها به هدف تعامل ترجمه سفارش به پیش نمایش محتوا اجازه می دهد. در این راستا، کاربران تنها مسئول ویرایش و یا حذف اطلاعات محرمانه یا شخصی قابل شناسایی در محتوای متن مد نظر برای ترجمه هستند  اگر کاربری نمی خواهید اطلاعاتش فاش  شود.

9. حقوق مالکیت معنوی

9.1. هرگونه حق مادی و معنوی مطالب نوشته شده بصری، اطلاعات،مطالب ، علائم تجاری در بستر های نرم افزاری و هر عنوان، حقوق و منافع در اشاره به طور انحصاری متعلق به   Protranslate است. هیچ چیز در این موافقتنامه باید تفسیر به ارائه هر گونه حق استفاده یا مجوز به کاربران در مورد علائم Protranslate، علائم تجاری برای هر مقصودی، بدون ابراز محتوای کتبی از Protranslate. مگر در موارد ذکر شده در اینجا مجموعه، کاربر باید در هر گونه کپی راه، تغییر، انتشار، انتقال، ارسال مجدد، صفحه نمایش، فروش، توزیع، و یا تولید مثل و یا استفاده از هر شیوه ای هر محتوا و یا مواد مشروحه در اینجا می باشد.

9.2. کاربر باید به توافق برسند که هر حق، عنوان یا بهره در هر محتوا، هر گونه مواد کپی رایت شده و هر گونه مواد اختصاصی محافظت دیگر در Protranslate بستر های نرم افزاری (از جمله، اما محتویات ترجمه / مطالب افشا شده از سوی کاربران نه محدود به) هر گونه حقوق در اشاره از جمله فکری حقوق مالکیت تنها اموال از Protranslate؛ مطالب ترجمه شده و هر گونه حقوق اقتصادی این مطالب ترجمه شده (از جمله حق تکثیر، سازگاری، عملکرد، توزیع و انتقال، ارسال مجدد، ارتباط) باید به مشتریان Protranslate مربوطه بدون هیچ محدودیت انتقال، تنها در صورتی که با این توافقنامه و تصویب ترجمه فهرست است.

9.3. کاربر باید به توافق برسند که تمام انواع مطالب، خدمات و / یا مواد دیگر، اسناد ارائه شده در Protranslate بستر های نرم افزاری توسط مالکیت معنوی حقوق، قانون علامت تجاری، قانون ثبت اختراع و معاهدات بین المللی مرتبط و هیچ یک از قوانین مشابه دیگر و موافقتنامه محافظت می شود. در این راستا، کاربر باید تضمین در برابر قوانین و مقررات اشاره عمل نیست و به طور انحصاری برای هر نتیجه نامطلوب در صورت هر گونه نقض مسئول است.

9.4. در رابطه با خدمات ترجمه ارائه شده برای مشتریان Protranslate، هر یک از مطالب و هر گونه مواد کپی رایت و اطلاعات اختصاصی حفاظت شده به بستر های نرم افزاری ارائه شده توسط اشخاص ثالث و حقوق در اشاره متعلق به شخص ثالث خود را به صاحبان مربوطه (مشتریان Protranslate) است که ارائه دهنده مراجعه کننده به بستر های نرم افزاری. کاربر باید به توافق برسند و تضمین به نقض هر یک از حقوق ارجاع مشتریان Protranslate نیست.

9.5. با ارسال هر گونه اطلاعات یا محتوای هر منطقه عمومی از بستر های نرم افزاری، کاربر به طور خودکار باید عطا کند و نماینده و حکم حق اعطای مالک و کاربر دیگر قابل فسخ، همیشگی، غیر انحصاری، به طور کامل پرداخت می شود، مجوز جهانی برای استفاده، کپی، انجام، پخش، صفحه نمایش، ارتباط برقرار، تکثیر، به اعطای اجازه و پروانه های، آماده آثار مشتق شده از یا ترکیب را به دیگر آثار و استفاده از هر روش دیگری ندارد.

10. خسارات و اعاده

کاربر بدینوسیله جبران هرگونه  ضرری به  PROTRANSLATE، شرکتهای وابسته، مدیران، کارکنان و در برابر همه نوع  اقدامات، ادعا می کند، پرونده های حقوقی، خسارت، تلفات، هزینه ها و / یا هزینه (از جمله هزینه های وکیل) به طور مستقیم / غیر مستقیم ناشی شده توسط خود را / استفاده از او، سوء استفاده، عدم امکان استفاده یا سوء استفاده از پلت فرم و هر یک از محتویات آن / خدمات و یا / نقض خود را از این توافق، سیاست حفظ حریم خصوصی و یا هر قانون دیگری PROTRANSLATE و اصول، یا قوانین و / یا قوانین حقوقی دیگر و مقررات چه عمدی، غفلت یا در غیر اینصورت.را قبول می نماید.

11. چشم پوشی از گارانتی

11.1. PROTRANSLATE پلت فرم و محتوای آن ،سرویس ها کاربر با استفاده از مراجعه کننده در خطر و کنترل.PROTRANSLAT هیچ ضمانت از هر نوع، صریح نمی دهد و یا تضمینی، در برابر هر نوع نقص، تشنج، مالکیت شخص ثالث، فکری ادعا مالکیت و در رابطه با تداوم، دقت، قابلیت اطمینان، کیفیت، از پلت فرم و هر یک از محتویات آن و خدمات و یا هر دوره زمانی به استثنای زمان در حالی که عامل

11.2. احکام ضمانت بند 11.1 در بالا نباید تفسیر شود که PROTRANSLATE گرفته یا  اقدامات عمدی برای هر نوع مشکل مندرج در 11.1 نگاهی و یا دنبال این نوع از اقدامات و اهداف را دنبال کنند.

12. مسئولیت محدود

12.1. تحت هیچ شرایطی  چه در قرارداد، شبه جرم، مسئولیت عینی یا هر دیگر قوانین و مقررات مسئولیت حقوقی و اصول باید PROTRANSLATE تعهدی در قبال کاربر یا هر شخص ثالث مربوط به کاربر تحت هیچ شرایطی بدون محدودیت در زمان و به هر نتیجه، سود از دست رفته، صرفه جویی یا تصادفی بروز، غیر مستقیم، مستقیم، خاص، شخصی، جزایی، چند یا آسیب ناشی، از دست دادن ناشی از کاربر استفاده، سوء، عدم توانایی در استفاده، سوء استفاده از پلت فرم PROTRANSLATE و / یا محتویات آن / خدمات، یا سهل انگاری فاحش این توافق حتی اگر PROTRANSLATE و وابسته به آن، مدیران، کارکنان نیز اطلاع و یا باید در مورد امکان چنین خساراتی و عواقب و / یا از طریق ادعا هر گونه ادعا از این نوع، آگاه است.

12.2. تحت هیچ شرایطی، کاربرطبق این توافقنامه حق تقاضای  هر گونه غرامت، به طور مستقیم / غیر مستقیم، بیشتر از مقدار یک پرداخت مبلغ مورد معامله را ندارد.

13. فورس ماژور

Protranslate هیچگونه تعهدی  در قبال شکست یا تاخیر در اجرای مفاد این توافقنامه ندارد. (از جمله، اما نه محدود به شکست توسط Protranslate عمل به تعهدات خود در این زمینه) توسط یک رویداد فورس ماژور، حوادث منطقی غیر قابل پیش بینی که خارج از کنترل Protranslate (از جمله، اما نه محدود به ، جنگ، حمله تروریستی، شورش، تحریم، عمل می کند، تصمیم گیری و مقررات مقامات مدنی و نظامی، آتش سوزی، سیل، تصادف، اعتصاب، محدودیت در امکانات حمل و نقل و یا در دسترس نبودن سوخت، قدرت، نیروی کار و یا مواد)

14. رابطه بین طرفین

این موافقتنامه به عنوان تشکیل یک سرمایه گذاری مشترک، همکاری، سازمان، اشتغال و یا هر رابطه مشابه دیگر بین طرفین تفسیر نمی شود. این موافقتنامه به هر گونه توافق قبلی دیگر بین طرفین تا زمانی تاثیر نمی گذارد که این توافق های قبلی باید مفاد این توافقنامه را نقض نمی کند.

15. عنوان و تفسیر

عناوین بخش های موجود در این فقط برای مقاصد مرجع می باشد. این تگها فاقد  هیچ اثر قانونی و به هیچ وجه تاثیر بر معنی یا تفسیر این موافقتنامه ندارد.

16. بطلان جزئی

اگر هر موردی غیر قانونی و یا غیر قابل اجرا به هر دلیلی  یافت شود موارد موجود در توافقنامه را نقض نماید،توافقنامه فاقد اعتبار خواهد شد.. با این حال، اگر آن مصمم است که بند یافت می شود غیر قانونی و یا غیر قابل اجرا نمی تواند دوباره فرموله، آن است که توافق کردند که بند  درخواست از هم جدا از باقی مانده از مفاد توافقنامه است و تعیین  اعتبار و اجرایی این باقی مانده مقررات  تاثیر نمی گذارد .

17. واگذاری و انتقال

17.1. کاربر حق  انتقال و یا شارژ هر گونه حق یا خدمات را  طبق این موافقتنامه مستقیم یا غیر مستقیم به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی از Protranslate ندارد.

17.2. Protranslate حق  انتقال و یا شارژ هر گونه حق یا خدمات را  طبق این موافقتنامه مستقیم یا غیر مستقیم به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی از کاربر داراست.

 .

18. غیر چشم پوشی

18.1. نقض  Protranslate برای هر یک از مقررات مندرج در این توافقنامه را هرگز به عنوان چشم پوشی تفسیر و یا انصراف از حق طرفین به ادعا و یا تکیه بر ارائه در سوال یا هر ماده دیگر در این موافقتنامه تلقی نمی شود.

18.2. چشم پوشی صریح Protranslate از هر یک از مقررات در این موافقتنامه هرگز انصراف Protranslate از تعهد خود را با توجه به ارائه در سوال در آینده به عمل به تعهدات ، شامل نمی شود.

 

19. قانون قابل اجرا و صلاحیت

این موافقت نامه مطابق با قوانین جمهوری ترکیه ایجاد گردیده است. طرفین قرارداد رضایت  خود را به صلاحیت انحصاری دادگاه استانبول مرکزی برای هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد،اعلام می نمایند.