ترجمه تجاری

 

 

 

ترجمه تجاری بر خلاف انواع دیگر ترجمه فقط توسط افرا متخصص انجام میگیرد. خدمات ما در ارائه ترجمه تجاری شامل ترجمه ضمانتنامه، ترجمه اعتبارنامه، ترجمه بیانیه، ترجمه سند ارسال محموله، ترجمه گزارش بازاریابی، ترجمه گواهی مالیاتی، ترجمه گواهی ضمانت، ترجمه فاکتور فروش، ترجمه موافقت نامه و انواع دیگر اسناد تجاری می باشد. به محض اینکه سند تجاری خود را در سیستم ما بارگذاری کنید، اسناد شما وارد مرحله ترجمه می شود. فایل ترجمه شده پیش از تحویل بازبینی و ویرایش می شود. از هر زبانی که مایل به ترجمه باشید و به هر زبانی که بخواهید می توانید در سیستم انتخاب کرده و از خدمات ارزنده ما بهره مند شوید. حال متوانید با کلیک روی گزینه قیمت پیشنهادی دریافت کنید روند ترجمه اسناد خود را شروع کنید.  

​​