ترجمه گواهی نمایندگی پخش

 

 

 

ترجمه گواهی نمایندگی پخش یکی از خدمات ویژه ای است که توسط  Protranslate.net ازائه می شود. با توجه به اهمیت حقوقی سند گواهی نمایندگی پخش  و توزیع، ما نیز ماهرترین مترجمین خود را به این کار گمارده ایم تا از بروز هر نوع مشکل مربوط به سند جلوگیری شود. این امر باعث می شود شما با خیال راحت و اطمینان از صحت و سقم مطالب موجود در قرارداد به امضای آن مبادرت ورزید. ما این خدمات را که شامل ترجمه مزایده نامه می باشد به هر زبانی نظیر انگلیسی-فارسی و انگلیسی-اسپانیایی ارائه میدهیم و در صورت درخواست شما به تایید مترجم رسمی و یا دفتر اسناد رسمی می رسانیم. این زبانها خصوصا شامل ترجمه خدمات گرفتن تاییدیه این اسناد توسط شرکت ما امکانپذیر است. مزیت پلات فورم ما ارائه خدمات ترجمه سریع ، با کیفیت و مقرون به صرفه می باشد. بدون معطلی روی گزینه  قیمت پیشنهادی دریافت کنید کلیک کرده و ترجمه خود را در کوتاهترین زمان دریافت کنید.

​​