خدمات ترجمه مهندسی کامپیوتر

 

 

 

در پلات فورم ترجمه  Protranslate.net ترجمه متون مربوط به مهندسی کامپیوتر توسط افرادی انجام میشود که در این زمینه تخصصی دارای دانش کافی و لازم هستند. با کلیک روی گزینه قیمت پیشنهادی دریافت کنید در قسمت بالای وب سایت ما می توانید هزینه ترجمه اسنادی چون تکنولوژی اطلاعات، شبکه سازی، اسناد PDFبرنامه نویسی، فایل پایه، موضوعات توسعه پورتال، معماری نرم افزار و پروژه های کامپیوتری را مشاهده کنید. سپس اسناد شما به واحد ترجمه مهندسی ارسال شده و در اسرع وقت وارد مرحله ترجمه می شود. بعد از مرحله ترجمه، متون بازبینی و ویرایش شده و در صورت درخواست مشتری از طریق ایمیل ارسال می گردد.

​​