خدمات ترجمه ژورنال و مجله

 

 

 

ترجمه ژورنال و ترجمه مجله ممکن است در نگاه اول ساده بنظر برسد اما برای کسب نتیجه عالی نیاز به مترجمینی است که در این امر تجربه و تخصص فراوان دارند و  Protranslate.net جایی است که فقط مترجمین اینچنینی راه پیدا میکنند. ترجمه های تیم ما شامل ترجمه مجلات مردان، ژورنال های علمی، ادبی، فنی، مجلات زنان، مجله های تکنولوژی، ژورنال خبری، ژورنال های آنلاین و بقیه نشریات از این دست می باشد. پس از مرحله ترجمه، مرحله بازبینی و ویرایش شروع میشود. ترجمه اسناد در  Protranslateبه راحتی انجام میگیرد. علاوه بر امر بدیهی کیفیت، رضایت مشتری نیز از اولویت های اصلی ما میباشد. ترجمه مجلات از ترکی به انگلیسی و از انگلیسی به ترکی و همچنین اسپانیایی-عربی امکانپذیر است. تیم مترجمین بخش مجلات و ژورنال ها بطور خاص جهت این امر انتخاب شده است. حال روی گزینه قیمت پیشنهادی دریافت کنید کلیک کرده و ترجمه با کیفیت و به موقع دریافت کنید.  

​​