ترجمه فارسی<->انگلیسی

 

 

 

به پلات فورم ترجمه انگلیسی-فارسی  Protranslate.net خوش آمدید. آژانس ترجمه ما ارائه خدمات با کیفیت و سریع را تضمین کرده و شما را از دردسر جستجوی طولانی جهت یافتن قیمت مناسب برای ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی نجات میدهد. پس ار اینکه فایل خود را در سایت ما بارگذاری کنید سیستم تعداد کلمات متن را شمارش کرده و به شما قیمت و تاریخ تخمینی تحویل پیشنهاد می دهد. سپس بر اساس محتوی فنی متن مجرب ترین مترجم در آن زمینه انتخاب شده و و فرایند ترجمه آغاز میشود. این خدمات از جمله شامل ترجمه گواهی فوت و مدرک فارغ التحصیلی می باشد. بعد ار اینکه ترجمه آماده شود جهت بازبینی مجدد به ویراستار ارسال می شود. بدین صورت شما می توانید از طریق آنلاین ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی خود را به ما داده و سپس ترجمه آن را تحویل بگیرید. در طول فرایند ترجمه از طریق ایمیل شما را در جریان پیشرفت کار قرار خواهیم داد. همین حالا به جمع مشتریان ما ملحق شوید و از خدمات ترجمه ما بهره مند شوید.

​​