خدمات ترجمه بولتن مطبوعاتی

 

 

ترجمه بولتن مطبوعاتی مانند ترجمه ژورنال و مجله یکی از خدمات ویژه ای است که توسط  Protranslate.net ارائه می شود. با استفاده از خدمات ما مطالبی را که مایل به چاپ در مطبوعات  هستید ترجمه کرده و حوزه مخاطبین خود را گسترش داده و پیام خود را به افراد بیشتری برسانید. ار آنجاییکه مطالب مورد نظر در نشریات رسمی و رسانه های چاپی منتشر خواهند شد، کیفیت آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و بهمین دلیل ما نیز باتجربه ترین مترجمین خود را به این کار گمارده ایم. اسناد ترجمه شده وارد مرحله ویرایش شده و سپس کنترل نهایی می شود. در نهایت ترجمه فایل شما قبل از سر رسید وعده داده شده به شما تحویل داده خواهد  شد. بعلاوه، ما میتوانیم بولتن مطبوعاتی که شما نوشته اید ویرایش کرده و به مرحله آماده چاپ برسانیم. برای بهره مند شدن از خدمات ما روی گزینه  قیمت پیشنهادی دریافت کنید کلیک کرده و ترجمه خود را در کوتاهترین زمان دریافت کنید.

​​