ترجمه بازاریابی

 

 

 

به پلات فورم پیشرفته Protranslate.net خوش آمدید. برای انجام ترجمه های مربوط به بازاریابی دیگر نیازی به مراجعه حضوری به تک تک دارالترجمه نیستید و با یک کلیک می توانید قیمت مناسب برای امور ترجمه ای خود دریافت کنید. برای ترجمه متون مربوط به بخش های مختلف بازاریابی نظیر ترجمه توریسم، متن ترجمه شده باید مطابق اصول بومی سازی و استراتژی بازاریابی باشد برای شروع کار ابتدا باید اسناد خود را در سیستم ما بارکذاری کنید. پس از اینکه تعداد کلمات موجود در سند شمارش شد، بسته به موضوع و نوع سند هزینه ترجمه محاسبه می شود و پس از پرداخت بلافاصله روند ترجمه آغاز می شود. خدمات ما شامل ترجمه متون مربوط به بازاریابی بین المللی، ترجمه بازاریابی دیجیتال، ترجمه طرح های بازاریابی، ترجمه استراتژی بازاریابی، ترجمه عناصر بازاریابی، ترجمه پرسشنامه مربوط به بازاریابی، ترجمه نظرسنجی بازاریابی، ترجمه تحلیل بازار و مصرف کننده، ترجمه ایمیل شرکت ها، ترجمه متون تبلیغاتی، ترجمه بروشور و گاتالوگ، ترجمه بنر و پوستر و غیره می باشد. ترجمه متون بازاریابی توسط افرادی انجام می شود که دارای دامنه واژگان تخصصی وسیع می باشد و از مسائل مربوط به بازار آگاهی داشته باشد. پس با کلیک روی گزینه قیمت پیشنهادی دریافت کنید به جنع مشتریان ما بپیوندید.

​​