خدمات  ترجمه آثار ادبی

 

 

 

در مرکز   Protranslateترجمه آثار ادبی با دقت دوچندان انجام میگیرد.وفاداری به متن اولویت اصلی مترجم های ما می باشد. ترجمه اثار ادبی همچون نویسندگی آن اثر خود یک هنر می باشد و بنا براین علاوه بر دانش زبانی نیازمند مهارت های نویسندگی نیز می باشد. هر نوع اثر ادبی شامل شعر, داستان، نمایشنامه، رمان، ذاستان کوتاه و مقاله های ادبی روزنامه ها و مجلات در دفتر ترجمه استانبول انجام میگیرد. فقط در یک مرکز می توانید از خدمات ترجمه کتاب، ترجمه قصه، ترجمه متون فلسفی و ترجمه مقالات بهره مند شوید. در دارالترجمه کرمانشاه نیز با بهره مندی از توانمندی های مترجمین ما می توانید ترجمه اسناد خود را به ما واگذار کنید. پس با کلیک روی گزینه قیمت پیشنهادی دریافت کنید بدون نیاز به ترک منرل یا محل کار ترجمه اسناد خود را دریافت کنید.

​​