سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

1. سیاست حفظ حریم خصوصی بخشی جدایی ناپذیر از شرایط و مقررات استفاده است و کاربر می پذیرد  که او شرایط و ضوابط استفاده  را خوانده و فهمیده و موافقت کرده و سیاست حفظ حریم خصوصی با استفاده / دسترسی محدود هر یک از محتویات/ خدمات در بستر های نرم افزاری Protranslate را می پذیرد.

 

2. این سیاست حفظ حریم خصوصی شامل شرایط استفاده، افشاء و جمع آوری اطلاعات کاربر می باشد.

 

3. کاربر باید اطلاعات خاصی (از جمله  نام، نام خانوادگی، ایمیل )را فراهم کند. Protranslate اقدامات لازم طول می کشد به منظور محافظت از اطلاعات مورد اشاره؛ آیا فروش و یا تجارت اطلاعات مورد اشاره؛ تنها در رفتار مشخص شده در اینجا استفاده می کند. از سوی دیگر، Protranslate باید هیچ تضمینی برای محافظت در برابر هر گونه استفاده غیر مجاز و یا افشای اطلاعات نمی دهد. کاربران موظف به حفظ و محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصی خود بوده و  Protranslate مسئول هر گونه خسارت، از دست دادن، هزینه و یا هر نتیجه نامطلوب در رابطه با استفاده غیرمجاز یا افشای آن نمی باشد.

 

4. مشخصات، مهارت های زبان کاربر و / یا نام کاربر به منظور تسهیل در تعامل کاربران و مدیریت خدمات Protranslate نمایش داده شود. به جز دعوت از دوستان و اطلاع رسانی خاص، آدرس ایمیل کاربر را به اشتراک گذاشته نمی شود.

 

5. کاربران ممکن است با یکدیگر در رابطه با خدمات ترجمه از طریق بخش نظرات در بستر های نرم افزاری ، بدون افشای اطلاعات تماس خود را (از جمله، اما نه محدود به، شماره تلفن، گوگل تاک، ام اس ان مسنجر) در ارتباط باشند.

 

6. از آنجا که اطلاعات به اشتراک گذاشته بر روی پلت فرم "اطلاعات عمومی"  تلقی می شود، کاربران باید در مورد افشای اطلاعات شخصی خود  دقت نمایند.

 

7. Protranslate ممکن است مواد مورد ترجمه از طرف مشتری را بالقوه افشا کند، تنها به هدف ترجمه این شرکت اجازه دارد ،محتوای متن مورد نظر را با مترجم به اشتراک بگذارد. در این راستا، کاربران تنها مسئول ویرایش و یا حذف اطلاعات محرمانه یا شخصی قابل شناسایی در نرم افزار هستند اگر کاربران نمی خواهند موارد مورد ترجمه یا  اطلاعات آن افشا شود.

 

8. Protranslate اطلاعات کاربر، از جمله اطلاعات شخصی در رابطه با خدمات ارائه شده بر روی پلت فرم آرشیو و ذخیره میشود و اطلاعات ذخیره شده معمولا پاک نخواهد شد حتی اگر یک کاربر حساب خود را حذف کند. با این حال، Protranslate هیچ تعهدی و تضمینی به آرشیو یا  ذخیره اطلاعات مورد اشاره  ندارد و ضمانتی نیست که اطلاعات بعدا در  دسترس کاربر مربوطه باشد.

 

9. اطلاعات شخصی از کاربران ممکن است برای تبلیغات، بازاریابی، بهبود / افزایش / بهره برداری از خدمات، تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری، حسابرسی و برای هر فعالیت ارتباطی دیگر استفاده  شود.

 

10. Protranslate ممکن است اطلاعات کاربر را با اشخاص ثالث به جز موارد زیر به اشتراک بگذارید. Protranslate ممکن است اطلاعات کاربر را به اشتراک بگذارید

 

با مترجم برای ارائه خدمات ترجمه،

به موجب درخواست قانونی دادگاه ها و سایر مقامات قانونی،

به منظور تطابق با قانون یا برای محافظت از حقوق / علایق / اموال / خدمات / بستر های نرم افزاری آن .

اگر حق و حقوق قانونی  Protranslate به شخص سوم دیگری منتقل یا واگذار شود

در مورد کابرانی که بصورت جداگانه تحت عنوان کاربر هسند ذکر شده در بند 9

11. پس از اطلاع رسانی و رضایت کتبی از کاربر، Protranslate و / یا اشخاص ثالث که رابطه قراردادی با Protranslate دارند،ممکن است خدمات جدید، تبلیغات، مبارزات و یا هر موضوع مشابه برای تبلیغات و اهداف آموزنده و / یا پست الکترونیکی و یا هر ابزار ارتباطی دیگر، از طریق اس ام اس و / یا پست الکترونیکی و یا هر ابزار ارتباطی دیگر، در رابطه با بستر های نرم افزاری و مطالب / خدمات آن ،اطلاع رسانی و معرفی گردد.. اگر کاربر برای اطلاعیه مورد اشاره نباید رضایت ندهد، کاربر میتواند بر این اساس در مورد ترک از عضویت تعیین شده برای تبلیغات و اهداف آموزنده در بستر های نرم افزاری خود تقاضای خود را اطلاع شرکت  Protranslate برساند. از سوی دیگر، Protranslate حق خود را در  اطلاع رسانی به کاربران در رابطه با اطلاعیه در مورد خدمات، مدیریت خدمات خود، محفوظ میدارد.

 

12. برای هر موردی که در اینجا مشخص نشده است، شرایط و ضوابط استفاده باید اعمال گردد.