مترجمان خود را چگونه انتخاب می‌کنیم؟

ما با مترجمانی همکاری می‌کنیم که در این زمینه به صورت بالقوه و بر روی یک موضوع معین کارآزموده شده و از نظر تحصیلات، تجربه و توانایی با شرایط و ضرورت‌های مورد نظر ما منطبق می‌باشند.

رزومه‌های دریافتی را با دقت بررسی می‌نماییم. مترجمانی که اطلاعات آنها از قبیل مدرسه/آموزشگاه/دانشگاه محل تحصیل، رشته، تجارب و مراجع کاری بررسی شده‌است، با شرایط و ضرورت‌های مورد نظر ما مقایسه می‌شوند.

سعی بر این است تا زبان تخصصی کاندید‌های مترجمی که رزومه آنها به دقت مورد بررسی قرار گرفته است، زبان مادری آنها باشد. ضمناً دارا بودن گواهینامه سبب اولویت در انتخاب خواهد بود.

از مترجمانی که شرایط آنها منطبق با شرایط و استانداردهای ما باشند، انجام یک ترجمه آزمایشی درخواست می‌شود.

ترجمه‌های آزمایشی بر اساس یک سیستم امتیازدهی بر مبنای 10، از طرف کارشناسان مجرّب ما (به صورت استاندارد از طرف دو یا سه کارشناس) ارزیابی شده و بر اساس سبک کاربرد زبان، وابستگی به متن مرجع، رعایت صحیح دستور زبان و استفاده از لغات مناسب امتیازدهی می‌شوند.

با مترجمانی که نتیجه ترجمه آزمایشی آنها "بسیار خوب" یا " عالی" باشد (کسب امتیاز 9 یا 10 از مبنای 10)، به منظور اطلاع از توامندی‌های آنها، توانایی استفاده از نرم‌افزارهای ویژه، ساعات کارکرد و دیگر عوامل مؤثر بر نحوه فعالیت آنها در پروژه‌های ترجمه، ملاقات به عمل می‌آید.

در صورتی که مترجم این فرآیند انتخاب را با موفقیت سپری کند، در سیستم ما تحت عنوان "مترجم جدید" در بانک اطلاعاتی درج می‌شود. این نیز بدین معنی است که مدیران پروژه و ویرایشگران ما در زمینه تطابق کیفی و زمان تحویل پروژه‌های محوله به وی، دقت و توجه بیشتری به خرج می‌دهند.