سفارش جدید

1

با استفاده از فضای جستجوی بالا فایل doc, docx, odt, rtf, dot, dotx, docm, dotm, sxw, pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, potm, ppsm, ppsx, pptm, odp, txt, po, htm, html, xhtml, chm, resx, xml, xls, xlsx, ods, xlt, xltx, xlsm, csv, jpg, jpeg, jpe, png, gif, tif, tiff, bmp, properties, strings, srt, json, xliff را انتخاب کنید. اندازه فایل نباید بیشتر از 200 مگا بایت باشد.

ورود متن

  • فایل را بار گذاری کنید
  • نوع متن

شمارش مجموع کلمات:

2

لطفا زبان فایل اصلی مدارکتان و زبان مورد نظر جهت ترجمه را انتخاب نمایید

انتخاب زبان

3

لطفا نوع خدماتی که برای مدارکتان نیاز دارید را انتخاب نمایید

نوع خدمات

4

گزینه های خدمات نتایج تخصصی تر در مورد ترجمه کارتان در اختیار شما قرار می دهد. جهت مشاهده جزئیات بیشتر در مورد هر نوع خدمت، روی ایکون کنار گزینه کلیک کنید

انتخاب تخصص

5

با گزینه های طبقه بندی سفارش می توانید سطح مترجم با بر اساس نیاز خود انتخاب کنید

طبقه بندی

6

جهت ترجمه ضروری که نیازمند تحویل فوری است گزینه "ترجمه سریع" را انتخاب کنید. خدمت ترجمه سریع مستلزم پرداخت مبلغ اضافی است

مدت زمان ترجمه

7

شما میتوانید درخواست/دستورالعمل خود را با توجه به مدارکتان به مترجم را اینجا اضافه کنید

خلاصه ترجمه

خلاصه سفارش

ترجمه

کل ‎US$۰٫۰۰