مترجمین حرفه ای و مجرب

.بدلیل سختگیری های شرکت پروترانزلیت،مترجمین ما حداقل 85 درصد امتیاز موفقیت را کسب نموده اند
با بیش از 150 مترجم حرفه ای و مجرب کار میکنیم

مترجمین ما چه آزمونهایی را پشت سر میگذارند؟

مترجم متناسب با محتوای مدارک شما

مترجمین پروترانزلیت آکادمیک،پزشکی،حقوقی ،مهندسی،بازاریابی ،تکنولژی و
دارای تجربه ترجمه ده ها وب سایت بصورت تخصصی
قبل از آغاز ترجمه،مدارک شما بدقت مورد بررسی قرار گرفته و به مناسبترین مترجم فرستاده میشود

در کدوم رشته تخصصی ترجمه انجام میدهید؟

ترجمه با کیفیت بالا

ترجمه حقیقی توسط مترجمین پروترانزلیت
قبل از ارائه ترجمه به شما ،مدارک ترجمه شده از نظر املایی،مناسب بودن ترجمه و زبان ترجمه شده کنترل و بازبینی میگردد

کنترل کیفیت ترجمه ها چگونه صورت میگیرد؟

تحویل سریع و به موقع

.ما متوجه اهمیت زمان برای شما هستیم.بنابرین اولویت ما در سفارش ها مشخص نمودن روز و ساعت تحویل می باشد

دفتر ترجمه در دسترس شما

.هرکجای ترکیه که باشیدبدون نیاز به مراجعه به دفتر ترجمه،ترجمه مدارک خود را انجام دهید

تنها نیاز شما بارگذاری مدارک مورد نیاز برای ترجمه هست.حتا اگر فایل دیجیتال مدارکتان را ندارید از آن عکس بگیرید و برا ی ما بفرستید

در صورت نیاز شما،مدارک شما را توسط پیک به آدرستان ارسال میکنیم