Dünyada Arapça Konuşulan Ülkeler

Bir Dünya Dili Olarak Arapça

Arapça günümüzde en çok konuşulan dillerinin başında gelmektedir. Sami dilleri arasında bulunan Arapça, aynı zamanda Kur’an’ın yazıldığı dil olmasından dolayı dindar olan insanları kutsal dillerini anlamaya ve öğrenmeye teşvik etmektedir. Arapça konuşulan ülkeler coğrafi olarak Körfez, Kuzey Afrika’da bulunmaktadır.

Arapça Konuşulan Ülkeler ve Nüfus Dağılımı

Verilere göre dünyada Arap ülkeleri dahilinde Arapça konuşan insan sayısı 30 lehçenin tamamı hesaba katıldığında 2016 yılında 420 milyon olarak belirlenmiştir. Arapça konuşan ülkelerin başında 82 milyon kişi ile Mısır gelmektedir. Mısır’ı takip eden ülkeler sırayla Cezayir (39.2 milyon), Sudan (38 milyon), Irak (33 milyon), Fas (33 milyon), Suudi Arabistan (28.2 milyon), Yemen (24.5 milyon), Suriye (22.5 milyon), Tunus (10.9 milyon), Birleşik Arap Emirlikleri (9.3 milyon), Ürdün (6.4 milyon), Libya (6.2 milyon), Lübnan (4.5 milyon), Filistin (4.1 milyon), Moritanya (3.9 milyon), Umman (3.6 milyon), Kuveyt (3.3 milyon), Katar (2.2 milyon) ve Bahreyn’dir (1.3 milyon).

Arapçanın Diğer Dillerle Etkileşimi

Belirtilmesi gereken bir nokta Arapçanın Arap kültürü üzerinde olduğu gibi Türkçe, Boşnakça, Farsça ve Hintçeyi, hatta İngilizceyi bile büyük derecede etkilemiş olmasıdır. Türkçede farkında olmadan günlük hayatta kullandığımız fazlasıyla Arapça ve Arap kökenli kelime bulunmaktadır. Bunlardan en bilindik örnekler “kitap”, “akıl” ve “cevap” gibi basit ama dilimize iyice yerleşmiş kelimelerdir. Arapça, Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri arasında olup konuşan sayısını nüfus artışı ve göç dolayısıyla gittikçe arttırmaktadır. Arapça alfabe bakımından çok zor olsa da aynı zamanda hat sanatını da en güzel yansıtan alfabe Arap alfabesidir.

Arapçanın Konuşulduğu Coğrafyalar

Arapça aslen Körfez Bölgesi ve Arap yarımadasında doğmuş bir dildir. İslamiyet’in dünyaya yayılması ve kültürel baskınlığı ile Kuzey Afrika, Mısır gibi bölgelerin de resmi dili halini almıştır. Yüzyıllar içerisinde İspanya ve Güney Asya’yı da kapsayan geniş bir coğrafyanın üst kültür dili haline gelmiştir. Günümüzde, Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arapça dil olarak kabul edilen “Hicaz Arapçası” günümüze kadar değişmeden kalmıştır ve Standart Arapça olarak kabul edilir. Bu lehçenin adı “Fusha” olarak bilinmektedir ve dünya üzerinde Arapça konuşan tüm devletlerin resmi dili olarak kabul gören Arapça lehçesi Fusha’dır.

Profesyonel Lokalizasyon Hizmeti


Bir cevap yazın